Home About

Internet är infrastruktur

Internet är infrastruktur, inte en tjänst, ett företag eller en verksamhet.

Internet är en teknik för att använda tillgängliga resurser på samma sätt som vi använder trottarer när vi promenerar.

Samhället förbättrar människors fria rörlighet genom att tillhandahålla trottoarer. Via trottoaren når vi varandra, vi når restauranger, butiker och annan infrastruktur. Om någon startar en ny verksamhet vid trottoaren, till exempel ett bibliotek eller ett skomakeri, så ökar människors nytta utan att begränsa möjligheten att röra sig till olika platser.

På samma sätt kan samhället förbättra människors fria tänkande och fria rörlighet genom att tillhandahålla internet. Via internet når vi varandra, vi når e-butiker, webbtjänster och annan infrastruktur. Om någon startar en ny verksamhet på internet, en biblioteksapp eller knivslipning, så ökar allas nytta av nätet utan att begränsa tillgången till allt annat som finns på nätet.

Men om internet är en infrastruktur, varför hanterar vi den som en tjänst

Nyckeln till denna infrastruktur är den underliggande ekonomiska modellen. När allmänheten äger infrastrukturen så är vi fria att använda det som vi vill, som mötesplatser, butiker eller lokaler längs en trottoar.

Idén om internet som infrastruktur är enkel men inte intuitiv eftersom vi vant oss vid idén att operatörer ska sköta och leverera uppkoppling till oss. Idag går vi omkring och tänker på hur många megabyte vi kan surfa för varje månad eller hur snabb uppkopplingen är.

När operatörer kontrollerar tillgången till internet måste vi be dem om möjligheten att använda de tjänster vi vill. Operatörskontrollerat internet påminner om ett köpcentrum där ägaren avgör vilka butiker och tjänster som finns tillgängliga.

Vi måste börja träna oss att se på internet som något vi gör och inte något vi får, lite som skillnaden mellan att köra bil och att åka tåg.

Hur vi kan driva samhällsutvecklingen mot internet som infrastruktur

Övergången kan ske stegvis.

Så småningom betalar vi för denna infrastruktur på samma sätt som vi betalar för vägar, trottoarer, rent vatten och välfärd, via skattesedeln.

I detta uppkopplade samhälle är vi fria att använda internet som vi vill och debatten om nätneutralitet kan vi överlåta till länder som fortfarande envisas med att använda en affärsmodell från nittonhundratalet.

Bob Frankston har skrivit originalet till denna artikel.

 

Idé och genomförande

För att förändra något behöver du två saker, en idé och ett genomförande.

Idé

Klargör vad du vill uppnå.

Genomförande

Du behöver en plan som beskriver de handlingar som tar dig mot målet.

 

Vad är planen? Hur skapar vi en bättre framtid för alla?

På vilka sätt kan vi röra oss mot ett samhälle som vi förstår och som känns klart och hanterbart? Hur tar vi oss ifrån dagens förvirring och frustration?

Vi måste veta vad vi vill, vad vi strävar efter. Och målet är inte en enskild grej, det inbegriper allt möjligt, till exempel öppna processer som vi alla deltar i.

Hur ska vi röra oss mot målen. Idag börjar jag lite försiktigt med några delar som jag tror är viktiga för ett kärleksfullt och fungerande samhällsbygge. Men denna lista ska förstås skrivas av oss alla tillsammans, återkommer med förslag om hur vi kan göra det 🙂

Den amerikanska tävlingskulturen

Den amerikanska kulturen är individualistisk, tävlingsinriktad och hierarkisk. Följden blir att människor förstår sig själva och sin omgivning utifrån ett konkurrens- och tävlingsperspektiv.

Idéerna som utgör grunden för nyhetsrapportering i USA är konflikt och konkurrens.

I vardagen beskrivs nästan allt utifrån kommersiella perspektiv.

Stars and Stripes

Motivet för den amerikanska flaggan är en samling stjärnor. Symbolen förstärker idén om den framgångsrika individens betydelse och om prestationens centrala roll.

Politik som tävling

Amerikansk politik beskrivs alltid som en tävling. Fokus är  på val och på politikers tävlingsförmåga.

”Valets vinnare”

Amerikansk politik är ett symtom på en kultur som förstår samarbete för egen vinning men har svårt att relatera till samarbete för allas bästa.

Hierarkier

Inget land är så ojämlikt som USA. Ingen annanstans är avståndet mellan människor (vinnare och förlorare) så stort.

Följden av individualism, tävlingsanda och hierarkier ser vi i det amerikanska folkets beteende (inte minst all våldsutövning) hur de förstår sig själva och sin omvärld samt hur de hanterar och löser uppgifter.

Shout-out for a Common Web

Fred Wilson writes about how smartphones and watches are shaping a Personal Cloud that might be the next step in the evolution of the Internet.

Meanwhile Brewster Kahle, of the Internet Archive, calls for a new distributed Web. He describes obstacles and problems with the current web and brings up a number of technologies that could form the basis of a peer-to-peer infospace.

Hossein Derakhshan, aka Hoder – supreme blogger of Iran, writes “The Web We Have to Save”. Released from prison where he spent 6 years convicted of blogging and helping others publish their thoughts online, he now laments the web he used to know, pre- iPhone, and asks all of us to save it, especially the hyperlink. You should read the whole piece, it’s a good analysis of the problems we face online today.

Finally, Doc Searls writes Privacy is Personal about Agency and Scale:

All of us have something to hide, or we wouldn’t wear clothes — to cover, among other things, what we call our “privates”.
Clothing and shelter are privacy technologies. They involve tools — clothing, doors, windows — that give us agency and scale. These tools have been well developed and understood for thousands of years. Our civilization is based on those understandings.
So the real privacy challenge is simple one. We need clothing with zippers and buttons, walls with doors and locks, windows with shutters and shades — that work the same for each and all of us, to give us agency and scale.

Very good. You really should read each link above, they’re super high quality.

But…all these really smart people miss something important. No I shouldn’t blame them, they probably weren’t aiming for the same thing as me. But anyway, the web we have today is constrained by ownership, web sites controlling the information they publish.

– Yes, that would be normal, you say, that’s how the web works mate.
– And my reply is, it doesn’t have to be that way, we can change it.

We’re so used to web sites and apps that it’s hard to see a solution based on common ownership. I’ll try to show what can be done when we publish things without claiming ownership. This site is a publishing tool, a blogging platform if you like, where

(the Internet’s three virtues from the World of Ends manifesto)

and if you signup and start publishing, you contribute to a common web, that both you and I can use and re-use, improve and share.

 

The Receiving End

What does it mean to be at the receiving end of a web page?

Normally it means you’re in my hands, I (the web master) call the shots and decide what links you (the web surfer) get to click, accessing a printer-friendly format, the size of this text, shit like that.

That’s not the web I want. That’s not how humans relate to each other. We’re equals and the web should reflect that. You should be in charge of documents that interest you. You should have the right to all documents just like me and I shouldn’t be able to decide what you can or can’t do with a document.

When you publish a document here you give rights to those at the receiving end. People are free to read or listen, share and remix any document. We’re all in charge. We all have the right to use this information freely.

If you’re like me and believe we’ll all be better off with a common web where we share and build on each others efforts, go ahead and take this document and make something beautiful. Or take all the documents published here and make them better!

Photo: By Cpl Jody Lee Smith [Public domain], via Wikimedia Commons.