Home About

Internet är infrastruktur

Internet är infrastruktur, inte en tjänst, ett företag eller en verksamhet.

Internet är en teknik för att använda tillgängliga resurser på samma sätt som vi använder trottarer när vi promenerar.

Samhället förbättrar människors fria rörlighet genom att tillhandahålla trottoarer. Via trottoaren når vi varandra, vi når restauranger, butiker och annan infrastruktur. Om någon startar en ny verksamhet vid trottoaren, till exempel ett bibliotek eller ett skomakeri, så ökar människors nytta utan att begränsa möjligheten att röra sig till olika platser.

På samma sätt kan samhället förbättra människors fria tänkande och fria rörlighet genom att tillhandahålla internet. Via internet når vi varandra, vi når e-butiker, webbtjänster och annan infrastruktur. Om någon startar en ny verksamhet på internet, en biblioteksapp eller knivslipning, så ökar allas nytta av nätet utan att begränsa tillgången till allt annat som finns på nätet.

Men om internet är en infrastruktur, varför hanterar vi den som en tjänst

Nyckeln till denna infrastruktur är den underliggande ekonomiska modellen. När allmänheten äger infrastrukturen så är vi fria att använda det som vi vill, som mötesplatser, butiker eller lokaler längs en trottoar.

Idén om internet som infrastruktur är enkel men inte intuitiv eftersom vi vant oss vid idén att operatörer ska sköta och leverera uppkoppling till oss. Idag går vi omkring och tänker på hur många megabyte vi kan surfa för varje månad eller hur snabb uppkopplingen är.

När operatörer kontrollerar tillgången till internet måste vi be dem om möjligheten att använda de tjänster vi vill. Operatörskontrollerat internet påminner om ett köpcentrum där ägaren avgör vilka butiker och tjänster som finns tillgängliga.

Vi måste börja träna oss att se på internet som något vi gör och inte något vi får, lite som skillnaden mellan att köra bil och att åka tåg.

Hur vi kan driva samhällsutvecklingen mot internet som infrastruktur

Övergången kan ske stegvis.

Så småningom betalar vi för denna infrastruktur på samma sätt som vi betalar för vägar, trottoarer, rent vatten och välfärd, via skattesedeln.

I detta uppkopplade samhälle är vi fria att använda internet som vi vill och debatten om nätneutralitet kan vi överlåta till länder som fortfarande envisas med att använda en affärsmodell från nittonhundratalet.

Bob Frankston har skrivit originalet till denna artikel.

 

Switch style

Remix and re-use

This web site is licensed to the public. You can remix and re-use the information as long as you link to the source material. If you want to use the web site for commercial applications you need to pay forward to the commons. Check out the license for details or contact me with questions.