Home About

Den amerikanska tävlingskulturen

Den amerikanska kulturen är individualistisk, tävlingsinriktad och hierarkisk. Följden blir att människor förstår sig själva och sin omgivning utifrån ett konkurrens- och tävlingsperspektiv.

Idéerna som utgör grunden för nyhetsrapportering i USA är konflikt och konkurrens.

I vardagen beskrivs nästan allt utifrån kommersiella perspektiv.

Stars and Stripes

Motivet för den amerikanska flaggan är en samling stjärnor. Symbolen förstärker idén om den framgångsrika individens betydelse och om prestationens centrala roll.

Politik som tävling

Amerikansk politik beskrivs alltid som en tävling. Fokus är  på val och på politikers tävlingsförmåga.

”Valets vinnare”

Amerikansk politik är ett symtom på en kultur som förstår samarbete för egen vinning men har svårt att relatera till samarbete för allas bästa.

Hierarkier

Inget land är så ojämlikt som USA. Ingen annanstans är avståndet mellan människor (vinnare och förlorare) så stort.

Följden av individualism, tävlingsanda och hierarkier ser vi i det amerikanska folkets beteende (inte minst all våldsutövning) hur de förstår sig själva och sin omvärld samt hur de hanterar och löser uppgifter.

Switch style

Remix and re-use

This web site is licensed to the public. You can remix and re-use the information as long as you link to the source material. If you want to use the web site for commercial applications you need to pay forward to the commons. Check out the license for details or contact me with questions.