Home About

Kritiken mot Greta synliggör två moraliska synsätt

Reaktionerna på Greta Thunbergs skolstrejk är ett typexempel på forskningen om människans moraliska synsätt. Modern hjärnforskning visar att människor bär på två synsätt som vi undermedvetet applicerar på vårt tänkande. Praktiskt uttrycks det i hur människor vill lösa problem, med en stark ledare eller med gruppsamverkan.  Kognitionsvetenskapen har de senaste decennierna klarlagt hur människans biologi …

Kritiken mot Greta synliggör två moraliska synsätt Läs mer »