Home About

jamstalld.se – statistik och fakta om jämställdhet

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.”

SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Webbplatsen jamstalld.se syftar till att göra boken tillgänglig för fler.

Exempel, verkställda aborter 1951–2014

Switch style

Remix and re-use

This web site is licensed to the public. You can remix and re-use the information as long as you link to the source material. If you want to use the web site for commercial applications you need to pay forward to the commons. Check out the license for details or contact me with questions.

Posts